Poslání doprovázených poutí v našem podání

"Chodíme s lidmi do přírody a povídáme si o jejich životě"

 Jedná se o neobvyklou, přesto prastarou formu sebepoznání či osobní transformace.

Již v dávných dobách lidé putovali na různá místa náboženských rituálů či významná energetická místa v přírodě. Přírodní národy mají své přechodové rituály. Pobytem v přírodě hledají své životní vize. Působení v přírodě samo o sobě léčí.

Doprovázená pouť na tyto staré a osvědčené vzorce navazuje a zapojuje do celého procesu moderní techniky z koučinku s lidskou tváří.

Jedná se tak o osobní či skupinové transformační procesy odehrávající se v přírodě a přirozené způsoby, jak poznat sám sebe a nalézat odpovědi.