Co přesně doprovázené poutě jsou?

Doprovázená pouť:

  • Zaplňuje místo mezi terapeutickým sezením a přátelským povídáním – nejde o terapii v klasickém slova smyslu. Nejde ani o pouhé vypovídání se či sdílení.
  • Nabízí časový prostor bez přesného ohraničení – odpadá tak stres, že vše musím říci za hodinu nebo za dvě. Poutník (klient) má dostatek prostoru, aby se uvolnil a naladil na svůj záměr. Nenastává trapné mlčení v místnosti, kdy člověk neví co a jak nejlépe popsat.
  • Zapojuje do celého procesu současné poznatky z intuitivní terapie, moderní techniky z vědomého koučinku, psychologie a osobního rozvoje s důstojnou lidskou tváří nebo i meditace či cokoliv dle osobnosti daného průvodce a poutníka – to ji výrazně odlišuje od běžného povídání či klasické vedené terapie dle strukturálního systému.
  • Poutník dostává plné intuitivní naslouchání bez hodnocení – vše je plně akceptováno právě tak, jak je. Vychází se z předpokladu, že poutník je vždy tím nejlepším expertem na svůj život a roli, kterou v něm zastává.
  • Poutník dostává průběžně zpětnou vazbu, co je slyšet za slovy – nedostává nevyžádané rady, teoretické poučky ani návody. Odpovědi má každý v sobě. Celý proces pouti tak maximálně podporuje nelezení přirozených odpovědí.
  • Poutník dostává naprostou podporu celého dění za velkého přispění přirozeného prostředí – to je velmi cenné právě díky časově neomezenému a důvěrnému prostoru. Vybudování podpory vyžaduje čas. Je na průvodci, aby vytvořil bezpečné a podpůrné klima
  • Prohlubuje intuici – díky tomu se člověk učí „slyšet“ svůj vnitřní hlas, možnost napojení se na JEDNOtný zdroj a Vesmírnou Moudrost i v běžných dnech, která je nám všem stejně naprosto přirozená a vlastní.

Chůze přírodou se v současnosti jeví dost možná jako nejzásadnější technika přirozené očisty a základ psychohygieny pro lidi západní kultury. Hektický způsob života plný úkolů z oblasti pracovní, zájmové i rodinné nás vzdálil od sebe sama do kanceláří, měst a virtuální reality. Ruku v ruce s tím významně narostlo množství depresí, úzkostných poruch a civilizačních chorob. Většina se děje zvenčí. Setkání člověka se svým nitrem je tak vzdálenější než kdykoliv dříve. Výsledkem jsou výše zmíněné neduhy.

Zkušenost i výzkumy ukazují, že pobyt v přírodě harmonizuje, zklidňuje a léčí. Můžeme se tak dohadovat proč přesně, ale pravděpodobně hraje velkou roli to, že jde o naše přirozené prostředí, spojení s Matkou Zemí a životadárnou Přírodou. Organismus se napojuje na své „doma“.  Sdělení, která zrcadlí příroda a podněty, jež k nám vysílá, jsou důležitou protiváhou přemíry informací. Příroda dnes dle nejen dle moderní psychologie stojí jako pevný bod mezi člověkem a rozpadajícími se společenskými paradigmaty.

Na společné pouti přírodou můžeme uvidět to, co jsme neviděli roky života. Takovou sílu má doprovázená pouť.