Jsme kruh nezávislých samostatných průvodců, které spojuje:

• zkušenost, že poutě fungují
• vnímání řeči okolního prostředí a synchronicit, které pouť přináší
• podpora druhých k poznání vlastní autentické cesty Životem
• spirituální rozměr života v souladu s každodenností
• empatie a dar naslouchat
• láska a úcta k Životu